MÜMTAZ

Ərəbcə imtiyaz sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜLAYİM
MÜNBİT

Значение слова в других словарях