MÜNASİBƏT

\[ər.بِٕعجخ \] bütün hadisələrin qarşılıqlı əlaqə anı.
MÜMTƏNİ
MÜNTƏHİ

Digər lüğətlərdə