MADDƏ

MADDƏ I is. [ ər. ] Əşya, materiya. Məhlula ağırlaşdırıcı maddələr qatmaq olar (M.İbrahimov).

MADDƏ II is. [ ər. ] Qanun, qərar və sairənin hər bir bəndi. Bu maddələri utopiya adlandırmaq nə qədər yanlışdırsa, real hesab etmək də o qədər qorxuludur (M.Hüseyn).

MACAR
MAHMIZ

Digər lüğətlərdə