MADDƏ

i. 1. matter, substance; hərb. zəhərləyici ~ war-gas, partlayıcı / partladıcı ~ explosive; qidalı ~lər nourishing things; 2. point; item, paragraph; bütün ~lər all points; at every point; 3. fəls. matter; 4. hüq. article; Müqavilənin 15-ci maddəsində göstərilir ki... Article 15 of the agreement states that ...

MADAM Kİ...
MADDƏ-MADDƏ

Digər lüğətlərdə