MAQNİT

Maqneziya (Kiçik Asiyada qədim məskən adıdır) sözündəndir. Maqnit yunancadır, bizdə dəmir qapan sözü olub. (farslar buna “ahənrüba” (dəmiri çəkən) deyirlər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAQNEZİT
MAQSUD

Значение слова в других словарях