MAQSUD

Ərəbcə məqsəd, qəsd (niyyət) sözləri ilə kökdaşdır, “arzu edilən”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAQNİT
MAL

Значение слова в других словарях