MİQDAR

Ərəbcə qədər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİKŞER
MİQMATİT

Значение слова в других словарях