MİXİ YAZI

Farsca mixək sözü ilə qohumdur, hər ikisi mıx sözündən əmələ gəlib. Bu yazı formaca mıxı xatırladır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİXƏK
MİKAYIL