OĞUZ

I. i. oghuz ( a turkish tribe)

II. s. oghuz; ~ qəbilələri oghuz tribes

OĞURLUQ
OH

Digər lüğətlərdə