OBAŞDAN

obaşdan bax tezdən, alaqaranlıq

OBA
OBRAZ

Digər lüğətlərdə