OBA

1. OBA (bir neçə evdən ibarət kiçik kənd) [Divanbəyi:] Oğlan, obanız buradan nə qədər olar? (M.F.Axundzadə); ŞENLİK ..ilk nəfərləri şenliyə girən saata qədər onun alveri bütün kəndi öz pəncəsi altında əzirdi (M.Hüseyn); KƏND (bax).

2. oba bax köçəbə

NÜTFƏ
OBAŞDAN

Digər lüğətlərdə