OBRAZLI

OBRAZLI, CANLI, İFADƏLİ

OBRAZ
OBYEKTİV

Digər lüğətlərdə