OCAQ

OCAQ I is. Od yanan yer. Arzum budur: yuvam olsun əbədi; Ocağımın bir də odu sönməsin (H.Billuri).

OCAQ II is. Fanatiklərin müqəddəs və möcüzə hesab etdikləri müxtəlif yer və əşyalar. Müqəddəs ocaqları yaxıb ayaqladılar (S.Rüstəm).

OCAQ III is. Mərkəz, yuva. Bu, sənət ocağı, elm ocağıdır; Əski yaşayışı vurub dağıdır (M.Müşfiq).

OBYEKTİV
OX

Digər lüğətlərdə