optik rabitə

Müxtəlif siqnalların, işarələrin və məlumatların işıq vasitəsi ilə bildirilməsi, verilməsi və qəbulu

opsion
order