OVMAQ

I OVMAQ, NARINLAŞDIRMAQ

II ovmaq bax ovuşdurmaq

OVMA
OVSUN

Digər lüğətlərdə