PƏHLƏVAN

pəhləvan bax 1. güləşçi; 2. igid

PƏDƏR
PƏHLƏVANLIQ

Digər lüğətlərdə