PROSES

Latınca, irəliyə doğru hərəkət.
PROPEDEVTİKA
PROSES

Digər lüğətlərdə