QÜSSƏLİLİK

QÜSSƏLİLİK – ŞƏNLİK Payızın son ayı qüssəliliyi andırır. Uşağın dünyaya gəlməsi evə bir şənlik gətirmişdi (Çəmənzəminli).

QÜSSƏLİ
QÜSURLU

Digər lüğətlərdə