QARŞI

QARŞI I is. Müqabil tərəf, qabaq. Qarşısında ilk məhəbbətin canlı heykəlini gördü (Anar).

QARŞI II qoşma Haqqında, barəsində. Ürəyində nənəsinə qarşı zərrə qədər də şübhə oyanmırdı (M.Hüseyn).

QARQARA
QART

Digər lüğətlərdə