Qazma məhlulu

bax: Gili məhlul.
Qazma məhlulu
Qazma şaxtası

Digər lüğətlərdə