qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi

Fiziki və ya hüquqi şəxslə bağlanmış müqavilə əsasında bu Qanunun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan mühafizə xidmətlərini göstərən, müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş və müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xüsusi razılıq (lisenziya) almış hüquqi şəxs

qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti
qeyri-dövlət nəşriyyatları