QİBTƏ

qibtə bax paxıllıq

QİBLƏNÜMA
QİDALANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə