RIMIZ

rımız eləməx’:
(Meğri)
işarə etmək, göz eləmək. – Sən elə bizə rımız elə, soralıynan işin olmasın
RIXDIM
RISA