RISA

(Bakı, Lənkəran)
sıra, cərgə. – Xirdən cəmi səggiz rısa soğan olardi ki, çəğərtdim (Bakı)
RIMIZ
RIŞBABA

Digər lüğətlərdə