RƏŞBABA

(Bərdə, Göyçay)
üzüm növü adı
RƏSƏT
RƏŞİDDƏMMƏK