RƏDCİL

(Qafan)
itmiş heyvanı izi ilə axtarıb tapan adam, izçi. – Əhməd yaxşı rədcildi
RƏD
RƏDDƏMAX