RƏDQOVAN

(Meğri)
itmiş heyvanı izi ilə axtarıb tapan adam, izçi. – Qabaxlar heyvan itəndə rədqovannar tapeydi
RƏDİF
RƏFCƏR