RƏFCƏR

(Barana)
işgüzar. – Babam çox rəfcər adamıydı
RƏDQOVAN
RƏFƏTƏ