RƏFTƏ

(Lerik)
təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət. – Rəftə olmasa, lavaş bişirmək olmaz
RƏFİDƏNƏ
RƏHƏTƏ