rəsmi məzənnə

Azərbaycan Respublikası milli valyutasının (manatın) xarici valyutaya nisbətən Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən uçot məqsədilə tə`yin edilmiş məzənnəsi

rəqib
rəsmi statistika