RƏSMİ

RƏSMİ Onlar rəsmi olaraq evlənənləri müselman qadınlarına bir kəniz kimi baxır.. (A.Şaiq); RƏSMƏN [Mingəçevirə] rəsmən şəhər adı verilmişdi (Ə.Sadıq); FORMAL, QANUNİ (bax).

RƏSMƏN
RƏSMİ-KEÇİD

Digər lüğətlərdə