RƏSMİ

RƏSMİ – ADİ Yəni yük daşımaqdan ötrü mənə rəsmi paltar geyindirdilər (M.Talıbov); Adi paltarda bizi qarşıladı (“Ulduz”).

RƏİYYƏTLİK
RƏŞADƏT

Digər lüğətlərdə