radioaktiv maddə

Kənar (xarici) təsir olmadan atom nüvəsinin çevrilməsi nəticəsində ionlaşdırıcı şüa buraxan izotoplar (atomlar)

radiasiya qəzası
radioaktiv maddələrin aktivliyi