RAHATI

(Meğri)
qif. – Nəft tökəndə ləmpiyə rahatını qoyeylər ləmpənin ağzına
PÜZGƏ
RAXBƏRƏ