retranslyasiya

Yayım təşkilatının verilişinin başqa yayım təşkilatı tərəfindən eyni vaxtda efirlə (kabellə) verilməsi

resipiyent
rezident

Digər lüğətlərdə