RİŞƏ

RİŞƏ (ağacda) Amma bağban kamal-ehtiyat ilə ətrafını qazıb, rişələrinə xələl gətirməyərək, bu cavan alma ağacını meşədən çıxardıb bağına köçürdü və rahat yerə basdırdı (R.Əfəndiyev); KÖK Şəlaləli çaylar, dəli bir hiddətlə iri daşları, kökü çürümüş ağacları yerindən qoparıb axıdırdı (M.Hüseyn).

RİŞ
RİŞƏSİZ

Digər lüğətlərdə