RİZƏ-RİZƏ

(Lənkəran)
zolaq-zolaq, cızıq-cızıq
RİZAGİLASI
ROD

Digər lüğətlərdə