RİZA

Razı olmaq, bəyənmək, icazə vermək. Riza təsəvvüf məqamlarından ən üstün olanıdır. Riza iki cür olur. Qulun Allah-dan razı olması. b\] Allahın quldan razı olması.
RİHLƏ
ROMANTİZM

Digər lüğətlərdə