ROMANTİZM

\[fr. Romantisme; lat. romanus – Romaya aid\] – mədəniyyətin ən müxtəlif sahələrini əhatə etmiş ideya hərəkatı və bədii hərəkat;XIX əsrin əvvəllərində klassisizmi əvəz etmişdir
RİZA
RUH

Digər lüğətlərdə