SABAHŞƏN

«sabah» və «şən» sözlərindən düzəlmiş, «səhərin sevinci, şənliyi» deməkdir.
SABAHNUR
SABAHZƏR