SABAHƏT

sabahlıq, səhərlik; gözəllik, lətiflik.
SABAH
SABAHGÜL

Digər lüğətlərdə