SABAHZƏR

qızıl sabah; sabahın şəfəqləri.
SABAHŞƏN
SABAT