SABAT

«səbat» sözündən düzəlmiş, «dözüm, mətanət» deməkdir.
SABAHZƏR
SABİGƏ