SABİT

\[ər.\] прил. сабит (1. юзан тийир, гьерекат тийир, гьамиша са чкадал алай (жедай); дегиш тежер; даими; гьамиша сад хьиз амукьдай (мес. температура); sabit cərəyan сабит (дегиш тежер) ток; 2. пер. мягькем, давамлу; фикирдал (гафунал) кӀевиз акъваздай, фикирдилай (гафунилай) элкъвен тийир, фикир дегиш тийир); sabit qalmaq сабит амукьун, са затӀунин (фикирдин, гафунин) винел кӀевиз акъвазун, фикирдилай элкъуьн тавун, фикир дегиш тавун); ** sabit olmaq куьгьн. субут хьанваз хьун, якъин хьун, субут хьун.
SABİQƏN
SABİTQƏDƏM

Digər lüğətlərdə