SABİT

I. s. constant; invariable; permanent; regular; ~ ünvan permanent address; ~ vahid riyaz. constant; ~ ordu regular army; ~ sakin permanent resident; ~ cərəyan fiz. continuous / direct current; ~ kapital siya.-iq. constant capital

II. z. constantly, continually; always

SABİQ
SABİTLƏŞDİRİCİ

Digər lüğətlərdə