SABİT

Ərəbcədir. Sübut, təsbit, isbat, müsbət sözləri ərəbcə eyni kökə malik olan kəlmələrdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SABAH
SABOTAJ

Digər lüğətlərdə