SABİT

səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz.
SABİRƏ
SABİTƏ

Digər lüğətlərdə