SABİT

SABİT – DƏYİŞKƏN Əsil aşiq olur sevgidə sabit (H.Cavid); Hibrid orqanizmlər daha dəyişkən olur (M.Axundov).

SABİT – SƏRBƏST Cəbhədə vəziyyət sabit idi (S.Qədirzadə); Nizami yenə sərbəst cavab verdi (M.İbrahimov).

SABİQ
SABİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə