SABİT

SABİT(Ə)

ə. 1) yerində duran; tərpənməz, hərəkətsiz; 2) təsdiq edilmiş, sübuta keçmiş; 3) dayanan; 4) dəyişməz, möhkəm; 5) astronomiyada: hərəkətsiz və tərpənməz kimi görünən ulduz.

SABİR
SABİTƏ

Digər lüğətlərdə