SAHƏ

\[ər. عبدخ \] – Məkanın ölçülərini ifadə edən xarakteris-tikalardan biri.
SAF
SAXTALAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə